Градежна инфраструктура  

Болницата со стационарниот дел се протега на површина од 50 ха. 

Вкупната површина на објектите е 15.091 м2. 

Центрите  за ментално здравје се со површина од 2.705. м2. 

Болничките одделенија и помошните одделенија ( кујна, перална, котлара и др) се од павилјонски тип и со просечна старост на градбата од 55 години.

Во тек е проектот на Министерството за здравство за реконструкција и обнова, со што 4 болнички одделенија ќе добијат нова физиономија.

Фотогалерија

gallery

Контакт

ул. “Пролетерска” б.б.
02 / 30 95 607
       02 / 30 95 603
02 / 30 95 601