Контакт  

ЈЗУ "Психијатриска болница Скопје" 

ЈЗУ Психијатриската болница „Скопје”-Скопје, се наоѓа на левиот брег на реката Лепенец, во близина на устието во реката Вардар, на 7 км одалеченост од центарот на Скопје. Според регионалната поделба, му припаѓа на северниот здравствен регион со 1.072.000 жители.

ЈЗУ Психијатриска болница “Скопје“-Скопје

 Централа

Тел 02 / 30 95 603

Тел 02 / 30 95 608

Тел 02 / 30 95 609

Тел 02 / 30 95 610

Управа

Тел 02 / 30 95 607

Факс 02 / 30 95 601

Правна служба

Тел 02 / 30 90 787

Финансии и сметководство

Тел 02 / 30 95 606

Јавни набавки

 • Тел 02 / 30 95 603 локал 180
 • Тел./факс 02 / 30 96 018

Болничка аптека

 • Тел 02 / 30 96 355

Дежурни лекари

 • Тел 02 / 30 95 605

УпЈЗУ "Психијатриска болница Скопје"- Центар за зависности Кисела Вода

Дневна болница за зависности - А

Дневна болница за зависности - Б

Дневна болница за алкохолизам

ул. Марко Орешковиќ бр.

Тел 02 /  27 82 269

Тел 02 /  27 82 279

Тел 02 /  27 81 626

Дневна болница за зависности - Клинички Центар

 • ул. Водњанска бб 
 • Тел 02 / 

ЈЗУ "Психијатриска болница Скопје" - Центар за ментално здравје - Влае

 • ул.
 • Тел 02 /20 35 131

ЈЗУ "Психијатриска болница Скопје"- Центар за ментално здравје - Пролет

 • ул.
 • Тел 02 /32 23 134

ЈЗУ "Психијатриска болница Скопје"- Центар за ментално здравје - Центар

 • ул.
 • Тел 02 / 32 24 404